ID inzerátu: 296854

Dražba pozemku v Brezne

Rozloha:

0 m2 Dražba
Adresa: Cesta osloboditeľov , Brezno
Posledná aktualizácia: 27.04.2022

Informácie:

Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcuOkres: Brezno

Obec: Brezno

Katastrálne územie Brezno

List vlastníctva: 4047parcela registra „C“, parcelné číslo 1633/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1181 m2.


Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.Opis predmetu dražby

Hodnotený pozemok sa nachádza v okresnom meste Brezno, v mestskej časti Mazorníkovo, na ulici Cesta osloboditeľov, t.j na ľavej strane hlavnej cestnej komunikácie č. 529 vychádzajúcej z mesta Brezno južným smerom, t.j. na obec čierny Balog.

V hodnotenom mieste je zmiešaná výstavba, prevláda sídlisková výstavba s bytovými domami na sídlisku Mazorníkovo, sú tu rodinné domy na druhej strane komunikácie Cesta osloboditeľov, ale aj priemyselné areály a základná občianska vybavenosť charakteru obchodov a služieb.Hodnotený pozemok susedí s uvedenou cestnou komunikáciou, na pozemok je zriadený provizórny vjazd z hlavnej cesty, v danom mieste je možnosť napojenia na základné inžinierske siete.V súčasnom stave je pozemok nevyužívaný a neudržiavaný, tvorí ho trvalý trávny porast.Pozemok je na LV zapísaný ako zastavaná plocha a nádvorie, v skutkovom stave ide o voľnú plochu s trávnym porastom, ktorá leží vedľa hlavnej cestnej komunikácii. Podľa charakteru a umiestnenia pozemku ide o územie s možnosťou jeho zastavania.Celková výmera pozemku je 1181 m2

Charakteristika:

Adresa: Cesta osloboditeľov , Brezno
Výmera pozemku celkovo: 0 m2
Typ inzerátu: Dražba
Druh inzerátu: Realitná kancelária
Hlavná kategória: Iné pozemky a nehnuteľnosti
Podkategória inzerátu: Nezaradený pozemok
Forma vlastníctva firemné
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Dostupnost inžinierskych sietí nie je

Kontakt na makléra

auctio@auctio.sk

Kontakt

auctio, s.r.o.
Kmeťkova ,
94901 Nitra
+421907754882
auctio@centrum.sk
Zobraziť všetky inzeráty

Kontaktný formulár