ID inzerátu: 307175

Dražba pozemku v k.ú. Hatalov

Rozloha:

0 m2 Dražba
Adresa: Hatalov , Hatalov
Posledná aktualizácia: 14.05.2022

Informácie:

Predmetom dražby:
Predmetom dražby je nehnuteľnosť vo výlučnom vlastníctve úpadcu:

Okres: Michalovce
Obec: Hatalov
Katastrálne územie Hatalov
List vlastníctva: 923

• parcela registra „C“, parcelné číslo 127/2, druh pozemku: zastavaná plocha a nádvorie, výmera 765 m2,
• parcela registra „C“, parcelné číslo 127/3, druh pozemku: záhrada, výmera 364 m2,
• iná budova (popis stavby „čerpacia stanicaPHM“) so súpisným číslom 237, nachádzajúca sa na parcele registra „C“, parcelné číslo 127/2.
Predmet dražby sa draží tak ako „stojí a leží“.

Opis predmetu dražby:
Predmetom ohodnotenia sú zastavaná plocha a nádvorie vo výmere 765 m2 a záhrady vo výmere 364 m2 celková výmera 1 129 m2.

Pozemky sú rovinaté.
Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce.

Parcely sú situované pri štátnej komunikácií prechádzajúcej obcou s povrchovou úpravou asfaltovou v okrajovej južnej časti obce oproti miestnemu cintorínu. Severne od ohodnocovanej nehnuteľnosti sú umiestnené samostatne stojace RD.
Vzdialenosť do stredu obce cca. 300 m.

Pozemky majú možnosť napojenia na verejný rozvod ELI , verejný vodovod a verejný rozvod zemného plynu .

Charakteristika:

Adresa: Hatalov , Hatalov
Výmera pozemku celkovo: 0 m2
Typ inzerátu: Dražba
Druh inzerátu: Realitná kancelária
Hlavná kategória: Iné pozemky a nehnuteľnosti
Podkategória inzerátu: Nezaradený pozemok
Forma vlastníctva osobné
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Dostupnost inžinierskych sietí nie je

Kontakt na makléra

auctio@auctio.sk

Kontakt

auctio, s.r.o.
Kmeťkova ,
94901 Nitra
+421907754882
auctio@centrum.sk
Zobraziť všetky inzeráty

Kontaktný formulár