ID inzerátu: 301707

Výhodná ponuka investície do ornej pôdy v kúpeľnom meste Santovka - spoluvlastnícky podiel 1/2 k celku

Rozloha:

34 587 m2 Dražba
Adresa: Santovka

Cena:

11 777,00 € 0,34 € / 1 m2
Posledná aktualizácia: 05.05.2022

Informácie:

Dátum konania dražby: 06.06.2022 12:00
Miesto dražby: veľká zasadačka na 1.poschodí, budovy spol MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Cena podľa znaleckého posudku: 11777.00,- EUR
Najnižšie podanie: 11777.00,- EUR
Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 3000.00,- EUR

Prvá obhliadka: 20.05.2022 09:00; pred Obecným úradom Santovka, Parková 179/2, 935 87 Santovka.

Druhá obhliadka: 02.06.2022 09:00; pred Obecným úradom Santovka, Parková 179/2, 935 87 Santovka.

Predmet dražby:
Predmetom dražby je spoluvlastnícky podiel o veľkosti ½ k celku na nehnuteľnostiach nachádzajúcich sa v okrese: Levice, obec: Santovka, katastrálne územie: Santovka, tak ako sú zapísané v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 890, a to konkrétne:
pozemku parcely registra „E“ č. 336 o výmere 21686 m², druh pozemku: orná pôda,
pozemku parcely registra „E“ č. 369 o výmere 12901 m², druh pozemku: orná pôda.

Opis predmetu dražby:
Predmet dražby je umiestnený mimo zastavaného územia obce Santovka. Obec je známa svojimi tureckými kúpeľmi                        v termálnom kúpalisku a minerálnou vodou Santovka. V obci je základná občianska vybavenosť primeraná veľkosti sídla. Pozemky sú začlenené do spoločných veľkých parciel v mierne svahovitom teréne. Oba pozemky boli v čase znaleckej obhliadky obsiate zimnou pšenicou. Oba pozemky sú označené ako orná pôda a vedie k nim spevnená a nespevnená cesta. Pozemok EKN č. 336 je o výmere 21686 m².  Pozemok EKN č. 369 je o výmere 12901 m².  Predmet dražby je celkovo vo vyhovujúcom stave, pre účel na ktorý je určený.

Charakteristika:

Adresa: Santovka
Výmera pozemku celkovo: 34 587 m2
Typ inzerátu: Dražba
Druh inzerátu: Realitná kancelária
Hlavná kategória: Pozemky pre rodinné domy a byty
Podkategória inzerátu: Pozemok pre rodinné domy
Forma vlastníctva osobné
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Dostupnost inžinierskych sietí nie je

Kontakt na makléra

Mgr. Marek Piršel
+421917822724

Kontakt

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kopčianska ,
85101 Bratislava - Petržalka
+421917822724
as@aukcnaspolocnost.sk
Zobraziť všetky inzeráty

Kontaktný formulár