ID inzerátu: 301709

Výhodný pozemok v zastavanom území obce Santovka

Rozloha:

0 m2 Dražba
Adresa: Santovka
Posledná aktualizácia: 05.05.2022

Informácie:

Dátum konania dražby: 06.06.2022 12:45
Miesto dražby: veľká zasadačka na 1.poschodí, budovy spol MEDIAHAUS, s.r.o., Fraňa Mojtu 18, 949 01 Nitra

Cena podľa znaleckého posudku: 2190.00,- EUR
Najnižšie podanie: 2190.00,- EUR
Minimálne prihodenie: 200.00,- EUR
Výška dražobnej zábezpeky: 500.00,- EUR

Prvá obhliadka: 20.05.2022 09:00; pred Obecným úradom Santovka, Parková 179/2, 935 87 Santovka.

Druhá obhliadka: 02.06.2022 09:00; pred Obecným úradom Santovka, Parková 179/2, 935 87 Santovka.

Predmet dražby:
Predmetom dražby je nehnuteľnosť nachádzajúca sa v okrese: Levice, obec: Santovka, katastrálne územie: Santovka, tak ako je zapísaná v evidencii Okresného úradu Levice, katastrálny odbor, na liste vlastníctva č. 1178, a to konkrétne:
pozemok parcely registra „C“ č. 337/3 o výmere 1600 m², druh pozemku: záhrada.

Opis predmetu dražby:
Predmet dražby je umiestnený v zastavanom území obce Santovka. Obec je známa svojimi tureckými kúpeľmi v termálnom kúpalisku a minerálnou vodou Santovka. V obci je základná občianska vybavenosť primeraná veľkosti sídla. Pozemok CKN č. 337/3, k.ú. Santovka je parcela obdĺžnikového tvaru, ktorá slúži ako záhrada, je zatrávnená. K pozemku nie je žiadny prístup z verejnej komunikácie. Územný plán obce neexistuje, obec má asi 670 obyvateľov.Využitie pozemku je len na doterajší účel - ako záhrada. Keďže k pozemku nie je zabezpečený prístup z verejnej komunikácie, nie je možné pozemok využiť ako stavebný pozemok. Celková výmera pozemku CKN č. 337/3 je 1600 m².

Charakteristika:

Adresa: Santovka
Výmera pozemku celkovo: 0 m2
Typ inzerátu: Dražba
Druh inzerátu: Realitná kancelária
Hlavná kategória: Pozemky pre rodinné domy a byty
Podkategória inzerátu: Pozemok pre rodinné domy
Forma vlastníctva osobné
Pripravenosť k výstavbe schválené v územnom pláne
Dostupnost inžinierskych sietí nie je

Kontakt na makléra

Mgr. Marek Piršel
+421917822724

Kontakt

AUKČNÁ SPOLOČNOSŤ s.r.o.
Kopčianska ,
85101 Bratislava - Petržalka
+421917822724
as@aukcnaspolocnost.sk
Zobraziť všetky inzeráty

Kontaktný formulár