Hybridné konštrukcie LLENTAB

Hybridné konštrukcie LLENTAB


Hybridy nie sú „trendy“ len v oblasti elektromobility, ale aj v stavebníctve. Hybridné konštrukcie LLENTAB optimálne kombinujú špičkové profily s ďalšími materiálmi.

Vďaka použitiu vhodných prvkov hybridná konštrukcia LLENTAB ponúka rýchlu, kvalitnú a presnú realizáciu nových stavieb, a tiež rekonštrukcie či úpravy existujúcich objektov. Prednosťou je aj skutočnosť, že na základe skúseností z dokončených projektov na Slovensku, vám tím projektantov LLENTAB Slovakia bezplatne poskytne technickú podporu pre váš projekt.
 
Príkladov vhodného využitia hybridných konštrukcií LLENTAB je mnoho. Valcované oceľové stĺpy a strešné priehradové väzníky LLENTAB sú napríklad ideálnou voľbou pre výrobné haly s požiadavkou na individuálne tvarové riešenie hál. Oceľové konštrukcie umožňujú následné modifikácie a doplňovanie ďalších médií a technológií. Kombinácia železobetónových stĺpov a strešných priehradových väzníkov LLENTAB predstavuje vhodné riešenie pre veľkoplošné skladové haly s požiadavkou na vyššiu skladovaciu výšku. Oceľové prievlaky z valcovaných profilov a stropníc z LLENTAB profilov ponúkajú overené riešenie pre nosnú konštrukciu poschodí, predovšetkým pre administratívne budovy a vstavby do existujúcich objektov, umožňujúce realizovať väčšie rozpony medzi nosnými stĺpmi.
 
Kľúčové výhody hybridného konštrukčného systému:
• rýchlosť výstavby,
• ľahký stavebný systém,
• zodpovedajúca požiarna odolnosť,
• kvalita a presnosť vyhotovenia.
 
Hybridné konštrukcie so železobetónovými stĺpmi a oceľovou strešnou konštrukciou sú podľa slov Ing. Dušana Bernaťáka, technického riaditeľa spoločnosti LLENTAB Slovakia, vhodné pre vysoké haly a haly s väčšími rozponmi: „Veľkou prednosťou je možnosť vedenia všetkých inštalačných rozvodov v strešnej konštrukcii, vhodné sú aj pre haly s mostovými  žeriavmi. Všeobecne sa s nimi dá pri projekte viac pracovať, takže umožňujú realizovať projekt presne na mieru. Hybridné systémové riešenia, ktoré optimálne skombinujú prednosti overeného systému našich žiarovo zinkovaných oceľových profilov LLENTAB s alternatívnymi materiálmi primárnych nosných konštrukcií, majú širokú oblasť uplatnenia a množstvo výhod. Okrem už uvedených oceňujú investori aj skutočnosť, že naše konštrukcie sú žiarovo zinkované, odolné voči oteru a bezúdržbové.“


Ďalšie informácie nájdete na webových stránkach: www.llentab.sk

Zdroj: reklamný článok